Wynagrodzenia w trzecim sektorze w 2004 r.

Płace są najbardziej niepewnym elementem pracy w trzecim sektorze. Ich wysokość jest zmienna, i zależy od realizowanych projektów.

Wynagrodzenia

Płace w organizacjach badało w ubiegłym roku Stowarzyszenie Klon/Jawor. Średnia pensja wynosiła ok. 1000 zł. To ponad dwukrotnie mniej niż przeciętne wynagrodzenie w Polsce wg GUS.

Kto jak płaci
W dużej organizacji warszawskiej zarabia się ok. 2000 zł netto, a w instytucji non-profit działającej na wsi - zaledwie 850 zł. Więcej będzie się zarabiać w fundacji powołanej przez bank, który łoży na jej pracowników (nawet do 3000 lub 4000 zł), a zdecydowanie mniej w organizacji charytatywnej utrzymującej się z darowizn.

Organizacje utrzymują się ze składek członkowskich, darowizn, własnej działalności gospodarczej oraz – statystycznie rzadziej – otrzymywanych dotacji. Mogą one pochodzić od prywatnego grantodawcy, ze środków publicznych (na przykład samorządowych) lub unijnych. To najczęściej dotacje pozwalają organizacjom na zatrudnienie płatnego personelu.

wykres

Komu płacą
Jeśli organizacja decyduje się na zatrudnienie lub opłacenie pracownika – jest to najczęściej księgowy. Organizacje wynagradzają też tzw. pracowników merytorycznych: koordynatorów projektów i programów, trenerów i konsultantów. Funkcje w zarządzie (czyli np. prezesa) są, zwłaszcza w stowarzyszeniach, pełnione społecznie.

Przykładowe płace w organizacjach pozarządowych:
600 zł – 3000 zł
- księgowy
800 do 1500 zł - pracownik biurowy
800 – 1500 zł - asystent projektu
2000 zł - koordynator projektu w organizacji pozarządowej
2000 – 3000 zł - trener szkolący pracowników organizacji pozarządowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *